WIDEO WERYFIKACJA

Wideo weryfikacja (działania operacyjne) – polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w CMA. Alarmy mogą być generowane przez: czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, analitykę obrazu z kamer CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz  inne czujniki podpięte do transmiterów/central alarmowych kompatybilnych z CMA. Dlatego systemy łączące termowizję z analityką obrazu są najbardziej skuteczne w ochronie obiektów o dużych obszarach. Rozwiązanie powszechnie stosowane w ochronie obwodowej i przeciwpożarowej.

Zdalne ostrzeżenia głosowe.

Obraz z kamery termowizyjnej powstaje w oparciu o podczerwień.

Skuteczne ochrona obwodowa

Wideo obchody

Usługa polega na okresowej weryfikacji obrazu z kamer i podjęciu odpowiednich działać ustalonych z klientem przez operatora CMA. Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji chronionego obiektu z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby obce nie są w stanie stwierdzić, kiedy usługa jest wykonywana. Dodatkowo obraz rejestrowany podczas weryfikacji jest archiwizowany, a Klient może otrzymać raport z wykonanej usługi.

Wideo recepcja

Usługa polega na weryfikacji osoby wywołującej połączenie telefoniczne, intercomowedo CMA oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny.

Zobacz jak wygląda wideo obchód

CMA Alfa General Group odbiera i rejestruje sygnały z analityki obrazu, czujników oraz innych urządzeń zamontowanych na obiektach kompatybilnych z centralami oraz transmiterami pracującymi pod kontrolą systemu SAFESTAR.