Zdalna wideo weryfikacja

Polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w CMA. Alarmy mogą być generowane przez: czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, zdalną analitykę przesyłanego obrazu z monitoringu wizyjnego CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz inne czujniki podpięte do transmiterów/central alarmowych kompatybilnych z CMA. Dlatego nowoczesne systemy obwodowe łączące termowizję z analityką obrazu są znacznie bardziej skuteczne w ochronie posesji oraz obiektów wielkoobszarowych takich jak place budowy niż standardowy monitoring zdalny oparty na systemie CCTV lub fizyczny obchód posesji. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w ochronie obwodowej i przeciwpożarowej.

Zdalne ostrzeżenia głosowe.

Obraz z kamery termowizyjnej powstaje w oparciu o podczerwień.

Skuteczne ochrona obwodowa

CCTV na placach budowy – zalety

Monitoring placu budowy to inwestycja, na której korzystają wszystkie zainteresowane strony. Po zainstalowaniu systemu CCTV oraz zamontowaniu ochrony obwodowej Wykonawca ma pewność, że sprzęty oraz materiały przechowywane na placu budowy są dobrze strzeżone, zaś zleceniodawca może zdalnie weryfikować postępy w pracach i czy wszystko odbywa się z zachowaniem należytych przepisów bezpieczeństwa. Gdy systemy wykrywają zagrożenie, operator CMA wysyła zgłoszenie, aby patrol interwencyjny dokonał inspekcji placu budowy w poszukiwaniu niepowołanych osób na terenie.

Skuteczna ochrona obwodowa posesji

Wideo obchody

Usługa polega na okresowej weryfikacji obrazu z monitoringu wizyjnego CCTV i podjęciu odpowiednich działać ustalonych z klientem przez operatora CMA. Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji chronionego obiektu z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby obce na terenie posesji nie są w stanie stwierdzić, że są rejestrowane przez zdalny monitoring wizyjny CCTV. Dodatkowo obraz rejestrowany podczas weryfikacji przez monitoring wideo jest archiwizowany, a Klient może otrzymać raport z wykonanej usługi.

Wideo recepcja

Usługa polega na weryfikacji osoby wywołującej połączenie telefoniczne, intercomowe do CMA oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny. Monitoring posesji znacząco wzmacnia bezpieczeństwo całego terenu – osoby przybywające na jej terenie znajdują się pod dyskretną kontrolą pozwalającą zweryfikować ich tożsamość oraz kontrolować ich ruch na terenie ośrodka.

Zobacz jak wygląda wideo obchód

CMA Alfa General Group odbiera i rejestruje sygnały z analityki obrazu, czujników oraz innych urządzeń zamontowanych na obiektach kompatybilnych z centralami oraz transmiterami pracującymi pod kontrolą systemu SAFESTAR.