CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW

NASZE TECHNOLOGIE

ZDALNY DOZÓR WIDEO
To forma wykorzystania systemu kamer zainstalowanych na obiekcie do wykonywania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa z poziomu Centrum Monitorowania Alarmów.

MONITORING SYGNAŁÓW
Odbiera i rejestruje sygnały z analityki obrazu, czujników oraz innych urządzeń zamontowanych na obiektach kompatybilnych z centralami oraz transmiterami pracującymi pod kontrolą systemu SAFESTAR.

MONITORING GPS
Jest moduł GPS wykorzystujący mapy cyfrowe oraz informacje o położeniu geograficznym obiektów w ruchu.

MONITORING OSÓB
Monitoruje pracę pracowników ochrony fizycznej. Dodatkowo CMA posiada funkcjonalności umożliwiające monitoring osób w tym również monitoring seniorów.

Chcesz obniżyć koszty ochrony nawet o 75%?

Potrzebujesz profesjonalnej ochrony? Skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.